Ondersteunend personeel

Naast de leerkrachten zijn er nog heel wat mensen die instaan voor de goede gang van zaken op school. De mensen van het onderhoud zorgen voor een nette school. De begeleiders van het middagtoezicht zien erop toe dat alle kinderen over de middag voldoende eten. De begeleiders van de voor- en naschoolse opvang zorgen ervoor dat de kinderen zich ook thuis voelen op school voor en na de schooluren.

Christelè Lauwers
Christelè LauwersOnderhoud en middagtoezicht
Tine Van Lake
Tine Van LakeOnderhoud en middagtoezicht
Nadine De Pourcq
Nadine De PourcqMiddagtoezicht
Marleen Demeester
Marleen DemeesterMiddagtoezicht
Caroline Soetaert
Caroline SoetaertMiddagtoezicht en opvang
Trui Wydaeghe
Trui WydaegheVoor- en naschoolse opvang
Patrick Everaert
Patrick EveraertTechnisch onderhoud