De ouderraad

De Ouderraad van de Sint-Rafaëlsschool is een groep betrokken ouders die zich met veel enthousiasme inzetten voor de school.

We helpen waar het kan. De leden van de Ouderraad steken vrijwillig de handen uit de mouwen op een schoolfeest, een boekenbeurs, een grootoudersfeest, …  De opbrengst van onze activiteiten schenken we bij de start van het schooljaar aan de school. Daarmee kan de school extra didactisch materiaal aankopen.

We participeren in het schoolbeleid. De Ouderraad is een officieel onderdeel van de school en werkt in twee richtingen:

  • De Ouderraad kan adviezen geven aan de Schoolraad. Op onze vergaderingen krijgen we van de directie en leerkrachten daarom toelichting bij het reilen en zeilen van de school.
  • Omgekeerd kunnen we met de Ouderraad ook aan de leerkrachten en directie aangeven wat er leeft bij de ouders. We voeren daarover een open gesprek  en komen samen tot concrete acties.